Ceny

Přehled faktorů s největším dopadem na konečnou cenu služby.

Základní premisa

Snažíme se být vždy objektivní ve stanovování cen za naše služby.
Našim budoucím partnerům proto na jednoduchých příkladech ukazujeme, jakou skutečnou náročnost mohou mít jejich požadavky na jednotlivé varianty sledování. Výsledná cena bude vždy záviset na individuálních požadavcích a přáních každého partnera, kterým se pokusíme maximálně vyhovět.

Zásadním rozhodnutím bývá obvykle volba mezi sledováním jen porovnávačů a nebo i přímo prodejců.
Připravili jsme proto dva příklady, ze kterých by mělo být zřejmé, jak mohou být některé parametry klíčové.
Uvedené výpočty pak slouží jako podklad pro tvrobu kalkulace výsledné ceny.

50 2 1 31 = 3 100

Sledovat 50 produktů na 2 porovnávačích jednou denně po dobu 31 dní představuje celkem 3 100 skenů.

Následující příklad demonstruje případ tzv. přímého sledování, kdy sledujeme stránky internetového obchodu napřímo třeba z důvodu rozdílnosti cen, jež prodejce aplikuje zvlášť na porovnávače a samotný e-shop.

50 5 24 31 = 186 000

Sledovat 50 produktů na 5 e-shopech každou hodinu po dobu 31 dní představuje celkem 186 000 skenů.

Samozřejmě je možná i kombinace obou variant sledování a jejich výstupy křížově analyzovat.
Pro tyto a jiné případy máme připraveny přehledné excelové tabulky, jež jsou součástí pravidelných reportů zasílaných e-mailem, stejně tak webové rozhraní, ve kterém máte možnost sami ovlivnit a doladit kvalitu výstupu.

Legenda

  • Počet sledovaných produktů
  • Počet sledovaných porovnávačů
  • Počet napřímo sledovaných e-shopů
  • Počet skenů v rámci jednoho dne
  • Sjednaná minimální doba užívání
  • Celkový počet skenů za dobu užívání

Vybraní partneři

DNO elektro, s.r.o. O2 Czech Republic, a.s. Economia, a.s. PCV Alfa, s.r.o. RESPEKT STORE Fotbalové asociace České republiky